೨೨ನೇ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ (22nd November 2019)

ಹೊಸದೇನಿದೆ/Whats New :


Deadline for submitting abstracts extended to 27/09/2019

ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕರಪತ್ರ /Conference Brochure

    ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಮಾಂತರಿಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳು ,ಪಿ ಬಿ ನಂ-೧೭೭೯,ಹಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು -೫೬೦೦೧೭, Conferenece to be held in National Aerospace Laboratories, P B NO - 1779, Old Airport Road, Kodihalli Bengaluru-560017

 

 

aruna_reddy@nal.res.in