Structural Technologies Division

STTD


Chief Scientist(4)

Manjunatha C M Dr
Manjuprasad M Dr
Raja Samikkannu
Sathyanarayana C N Dr

Senior Principal Scientist(7)

Achuthan C Pankaj
Manju S
Nagarajappa B
Pavan Kumar D V T G Dr
Rajagopal R S
Siva Subba Rao P
Vijayakumar P S

Principal Scientist(13)

Amit Kumar Onkar Dr
Balamurugan G Dr
Chandra N Dr
Ganesh Madhuranath
Krishna Lok Singh
Mahesh Kadam
Mutturaj H Medar
Narayana R
Narendra M S
Raju J Dr
Sahoo P K Dr
Shivaprasad M V
Vinod Kumar K

Senior Scientist(15)

Arun Kumar A
Ashwin U
Balakrishnan B
Baskar Rao Mattapally
Chetan S Jarali Dr
Deepa Sakravarthini
Dwarakanathan D
Jagannathan N
Jaidev Vyas J
Kshama S
Mohan Kumar M
Ramesh Bojja
Sai Kiran P V R
Sathiya Naarayan S Dr
Sharad Kumar

Scientist(3)

Sathish S
Shanthini G
Surya Narayanan L

Last updated on : 21-06-2018 11:24:26am