Structural Technologies Division

STTD


Head

Raja Samikkannu Dr

Joint Head

Sathyanarayana C N Dr

Deputy Head

Manju S Dr

Chief Scientist(1)

Manjuprasad M Dr

Senior Principal Scientist(8)

Achuthan C Pankaj
Nagarajappa B
Narayana R
Pavan Kumar D V T G Dr
Rajagopal R S
Raju J Dr
Siva Subba Rao P
Vijayakumar P S

Principal Scientist(15)

Amit Kumar Onkar Dr
Balakrishnan B
Balamurugan G Dr
Chandra N Dr
Chetan S Jarali Dr
Dwarakanathan D
Ganesh Madhuranath
Mahesh Kadam
Mutturaj H Medar
Narendra M S
Sahoo P K Dr
Shanthini G
Sharad Kumar
Shivaprasad M V
Vinod Kumar K

Senior Scientist(7)

Arun Kumar A
Ashwin U
Baskar Rao Mattapally
Deepa Sakravarthini
Jaidev Vyas J
Sai Kiran P V R
Sathiya Naarayan S Dr

Scientist(2)

Sathish S
Surya Narayanan L

Last updated on : 21-06-2018 11:24:26am