Structural Technologies Division

STTD


Chief Scientist(4)

Manjunatha C M Dr
Manjuprasad M Dr
Raja Samikkannu
Sathyanarayana C N Dr

Senior Principal Scientist(4)

Manju S
Pavan Kumar D V T G Dr
Rajagopal R S
Vijayakumar P S

Principal Scientist(9)

Achuthan C Pankaj
Balamurugan G Dr
Chandra N Dr
Krishna Lok Singh
Narayana R
Narendra M S
Raju J Dr
Shivaprasad M V
Siva Subba Rao P

Senior Scientist(21)

Amit Kumar Onkar Dr
Arun Kumar A
Ashwin U
Balakrishnan B
Baskar Rao Mattapally
Chetan S Jarali Dr
Deepa Sakravarthini
Dwarakanathan D
Ganesh Madhuranath
Jagannathan N
Kshama S
Mahesh Kadam
Mohan Kumar M
Mutturaj H Medar
Nagarajappa B
Ramesh Bojja
Sahoo P K Dr
Sai Kiran P V R
Sathiya Naarayan S Dr
Sharad Kumar
Vinod Kumar K

Scientist(4)

Jaidev Vyas J
Sathish S
Shanthini G
Surya Narayanan L

Last updated on : 21-06-2018 11:24:26am