Structural Technologies Division

STTD


Head

Satish Chandra Dr

Chief Scientist(3)

Manjuprasad M Dr
Raja Samikkannu
Sathyanarayana C N Dr

Senior Principal Scientist(3)

Manjunatha C M Dr
Pavan Kumar D V T G Dr
Rajagopal R S

Principal Scientist(8)

Achuthan C Pankaj
Balamurugan G Dr
Krishna Lok Singh
Manju S
Narayana R
Raju J Dr
Siva Subba Rao P
Vijayakumar P S

Senior Scientist(15)

Amit Kumar Onkar Dr
Baskar Rao Mattapally
Chandra N Dr
Chetan S Jarali Dr
Dwarakanathan D
Ganesh Madhuranath
Mahesh Kadam
Mohan Kumar M
Mutturaj H Medar
Nagarajappa B
Narendra M S
Sahoo P K Dr
Sathiya Naarayan S Dr
Shivaprasad M V
Vinod Kumar K

Scientist(13)

Arun Kumar A
Ashwin U
Balakrishnan B
Deepa Sakravarthini
Jagannathan N
Jaidev Vyas J
Kshama S
Ramesh Bojja
Sai Kiran P V R
Sathish S
Shanthini G
Sharad Kumar
Surya Narayanan L

Last updated on : 21-06-2018 11:24:26am