Structural Technologies Division

STTD


Chief Scientist(4)

Manjunatha C M Dr
Manjuprasad M Dr
Raja Samikkannu
Sathyanarayana C N Dr

Senior Principal Scientist(5)

Manju S
Pavan Kumar D V T G Dr
Rajagopal R S
Siva Subba Rao P
Vijayakumar P S

Principal Scientist(12)

Achuthan C Pankaj
Amit Kumar Onkar Dr
Balamurugan G Dr
Chandra N Dr
Krishna Lok Singh
Mutturaj H Medar
Narayana R
Narendra M S
Raju J Dr
Sahoo P K Dr
Shivaprasad M V
Vinod Kumar K

Senior Scientist(18)

Arun Kumar A
Ashwin U
Balakrishnan B
Baskar Rao Mattapally
Chetan S Jarali Dr
Deepa Sakravarthini
Dwarakanathan D
Ganesh Madhuranath
Jagannathan N
Jaidev Vyas J
Kshama S
Mahesh Kadam
Mohan Kumar M
Nagarajappa B
Ramesh Bojja
Sai Kiran P V R
Sathiya Naarayan S Dr
Sharad Kumar

Scientist(3)

Sathish S
Shanthini G
Surya Narayanan L

Last updated on : 21-06-2018 11:24:26am