ಕನ್ನಡ ಸಂಬಂಧಿತ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು
ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶ http://www.karunadu.gov.in/pages/nudi.aspx
ಬರಹ ತಂತ್ರಾಂಶ http://www.baraha.com/
 
 
 
ಕನ್ನಡ ಅಂತರಜಾಲ ನಿಘಂಟುಗಳು
ಶಬ್ದಕೋಶ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ - ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು http://www.shabdkosh.com/kn/
ಬರಹ ಅಂತರಜಾಲ ನಿಘಂಟು http://www.baraha.com/kannada/index.php
ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ - ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು http://www.kannadakasturi.com/kasturiEnglishKanDictionary/start.asp
 
 
 
 
   
   
ಕನ್ನಡ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ http://prajavani.net/
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ http://www.kannadaprabha.com/pdf/
ಉದಯವಾಣಿ http://www.udayavani.com/Kannada
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ http://www.vijaykarnatakaepaper.com/
ಈಸಂಜೆ http://www.eesanje.com/
ಸಂಜೆವಾಣಿ http://www.sanjevani.com/today/epaper.html
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ ಸಂಘ (ರಿ)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಮಾಂತರಿಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳು (CSIR- National Aerospace Laboratories), ಹಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦೦೧೭
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦ ೨೫೦೮೬೪೪೦ / ೨೫೦೮೬೪೨೬ / ೨೫೦೮೬೨೫೦ / ೨೫೦೮೬೩೪೩ / ೨೫೦೨೬೧೦೨